БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА С КАРТА

Условия за доставка

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска услуга от трето лице.

Доставката се извършва до адрес на Потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.

  • Разходите за доставка се покриват от Търговеца при поръчка с карта. 
  • Разходите за доставка се покриват от Потребителя при поръчка с наложен платеж.

Преди изпращане на поръчаната стока, Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в следните срокове: до 3 работни дни.

При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Търговецът обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок, съобразно с избрания способ за доставка.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки, при използване на куриерска услуга, се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в запечатан вид, в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях, по всяко време, чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта, без друго известие.