БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА С КАРТА

Формуляр за връщане

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

До: МИЛОТКА ЕООД с ЕИК 206293003

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………..

Поръчано на/получено на:  …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение (заградете желаната опция):

  • Възстановяване на платената сума
  • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

Прилагам получената от доставчика товарителница.

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………